Fri frakt över 799 kr | Returrätt 14 dagar | 1 års garanti
Vad Symboliserar Draken? - Vi Förklarar

Drakar Symbolik -

Vad Symboliserar Draken?

Draken är en mycket komplex symbol som kombinerar utseendet från både ormen och fågeln. Slår man ihop dessa två djur utgör draken ett av de mest kraftfulla monster som går tillbaka så långt som till antiken. I mytologi, folktro och sagor från olika kulturer världen över förekommer det drakar.

Även om den österländska och den västerländska draken har ganska liknande fysiska egenskaper, är deras symboliska framställningar drastiskt olika och på ett sätt indikerar de på kulturella skillnader mellan dessa civilisationer. Den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan de asiatiska och europeiska drakarna är att den europeiska mytologin har skildrat drakarna som onda, fruktansvärda och illvilliga varelser, medan de asiatiska kulturerna ser på drakar som välvilliga varelser.

Draken som symbol betyder också vatten, moln, regn, översvämningar, synd eller ondska. Läs vidare för en djupare förståelse av drakens betydelse och vad den representerar i olika kulturer.

1. Betydelse: Västerländsk drake

De europeiska drakarna avbildas vanligtvis som eldsprutande, bevingade reptiler som lever i underjordiska grottor eller i floder. Man trodde förr att de vaktade stora skatter och ofta var de förknippade med hjältar vars uppdrag var att dräpa draken. Exempelvis finns det en mycket omtalad berättelse om militärhelgonet Sankt Göran, som dödar en hotfull drake och räddar en stad. Att dräpa draken symboliserar konflikten mellan ljus och mörker och att eliminera ondskans krafter.

Den kristna kyrkan förde människor till sin religion på alla sätt de kunde, därav fick den hedniska draken förkroppsliga ondskan för att sedan besegras av en kristen hjälte. Kristendomen är till stor del ansvarig för den bild vi idag har av draken som ett ondskefullt, eldsprutande monster.

Enligt de europeiska myterna, är drakar symboliska för synd, ondska och grymhet. Den walesiska folktron innehåller dock några anmärkningsvärda undantag från denna uppfattning.

Riddare Dräper Drake

2. Betydelse: Kinesisk drake

I tidiga kinesiska civilisationer betraktades draken som den mest potenta av alla symboler för energi och lycka. Man trodde att draken var förenad med tur, välstånd, överflöd, framgång, makt och hög prestation. Den kinesiska draken sägs representera starka krafter, särskilt med kontroll över nederbörd, översvämningar och orkaner. Drakar har i dagens Kina fortfarande en mycket stark symbolik och representerar tapperhet, hjältemod, djärvhet, självförtroende, makt, excellens, uthållighet, adel och lycka.

Tillsammans med Fågel Fenix symboliserar draken perfekt balans. Draken är en symbol för Yang och Fenix av Yin, där deras symbios tillsammans är representativ för lycka, framgång, kärlek och upplysning. De kinesiska drakarna avbildas ofta med en liten pärla under hakan. Generellt sägs det att pärlan symboliserar rikedom, välstånd och stor förmögenhet, medan vissa mystiker tror att pärlan representerar visdom, upplysning och sanning.

Medan de flesta av de andra kulturerna endast ser drakar som en väsentlig del av deras folktro, är draken som symbol fortfarande djupt rotad i den kinesiska kulturen. Drakar är en vördad varelse som fortsätter att identifieras med potens, framgång och välstånd.

Kinesisk Drake I Fontän

3. Betydelse: Japansk drake

Drakar anses i Japan vara vattengudar. Dessa enorma, vinglösa ormliknande reptiler med klor, är relaterade till regn och vattendrag. Japanska drakar symboliserar skyddet för familj och nära och kära, skyddet av hemmet samt makt och livslängd. Japanska drakar anses vara generösa och kloka och använder sina krafter för att hjälpa folk. Draken ses verkligen som en väktare som kommer med lycka.

4. Betydelse: Vietnamesisk drake

Vietnamesiska drakar är symboliska varelser i Vietnams folktro och mytologi. Drakar representerar kejsaren, nationens välstånd och maktEnligt vietnamesisk mytologi kommer drakar med regn och är symboliska för liv, tillväxt, existens och välstånd. På samma sätt, i den koreanska kulturen tros drakar komma med moln och regn och är förknippade med vatten och jordbruk.

5. Betydelse: Keltisk drake

Keltiska drakar är mäktiga och mystiska varelser som symboliserar suveränitet, makt eller en chef eller ledare för en klanI den klassiska keltiska mytologin är draken en väktare och portvakt för andra världar och hemligheter och skatter i universum. Drakar avbildades ofta bredvid keltiska gudar. Av denna anledning anses de vara de mest kraftfulla keltiska symbolerna.

Keltiska drakar symboliserar de ofta sammanlänkade egenskaperna hos både suveränitet och makt. Den keltiska draken fanns exempelvis dekorerad på hjälmen till Kung Artur, och än idag är den röda draken fortfarande ett officiellt emblem i Wales. Det är därför ingen överraskning att en röd drake pryder Wales flagga.

Keltisk Drake På Wales Flagga

6. Betydelse: Drakar i nordisk mytologi

Drakar representerade under vikingatiden den destruktiva fasen i skapelse-förstörelsecykeln. Drakar symboliserar i den nordiska mytologin omvälvningar, kaos och katastrof, men också förändring och förnyelseNidhögg, vars namn betyder "förbannelse" eller "den som slår med ondska" är en av de viktigaste drakarna i den nordiska mytologin. Han bor under Yggdrasil, världsträdet som är centrum för kosmos, och gnager vid dess rötter, i hopp om att förstöra trädet och dra ner världen i evigt mörker och kaos.

Enligt myten vistas Nidhögg också i Helheim där han suger blodet ur de dödas kroppar. Nidhögg ansågs vara det starkaste mytiska djuret i den nordiska mytologin, så kraftfull att han inte kunde erövras ens av gudarna.

Drakar I Nordisk Mytologi

7. Betydelse: Drakar i Bibeln

Vad symboliserar drakar i Bibeln? Svaret är Guds fiende. Draken är inom kristendomen är ett ondskefullt djur som slukar människor och skapar krig och elände. I Bibeln är draken Guds motståndare och symboliserar Satan eller hans verkliga kraftDet var i själva verket inte förrän kristendomen kom som drakar började associeras med ondska.

I kristendomen används draken symboliskt som en metafor för att beskriva makt. Den bibliska innebörden av draken öppnar för komplexa studier eftersom det är svårt att förstå drakens exakta betydelse. Ordet drake förekommer flera gånger i Bibeln, men draken är snarare en liknelse för hur människorna styr nationerna utan Guds tro. Tror du på Gud, kommer han att hjälpa dig att övervinna och besegra ondska och frestelser.

Drakar I Bibeln

8. Betydelse: Drakar i drömmar

Drakens psykologiska symbolik i drömmar är främst skyddande av självförverkligande. Detta kommer sig av att den mytologiska betydelsen av draken som väktaren av skatterna i himlen. Drakar har en stark koppling till eld och därmed också passion. Drömmar som innehåller drakar kan alltså därför säga något om din sexdrift. Drakar kan också representera skapande, sexualitet och transcendens. Läs vidare för en djupare förståelse av drakens symbolik i drömmar.

A. Att se en drake i drömmen

Om du möter en drake i dina drömmar betyder det oftast att du är tillräckligt stark för att möta dina inre rädslor och svårigheter i livet. Du är också redo att skydda dig mot eventuella risker. Att se en drake i drömmen visar på ditt mod och tålamod att uppnå dina mål.

Att drömma om att se en drake i en skattgrotta symboliserar de saker du tycker om, eller potentiellt de saker som du gömmer för andra. En dröm om en drake kan därför symbolisera en onödig koppling till materiell rikedom, vilket kan leda till förlust och sorg på lång sikt.

B. Att drömma om att förvandlas till en drake

Drömmer du om att du ser dig själv förvandlas till en drake, symboliserar det att du har förmågan att kontrollera dig själv och att du vet hur du ska bete dig korrekt. Du har det fulla ansvaret för allt som händer i ditt vakna liv. Du har också auktoritet över människor och besitter stor samarbetsförmåga.

C. Att dräpa en drake i drömmen

Att drömma om att döda en drake indikerar på ditt okontrollerbara beteende i ditt vakna liv. Du kanske tenderar att ibland vara aggressiv och arg. Du kan uppleva svårigheter och stress i ditt vakna liv. Att dräpa en drake innebär att du känner dig arg just nu och behöver börja tänka i mer rationella tankebanor. 

Psykiatrikern Carl Gustav Jung konstaterar att det i mytologin bara är hjältar som övervinner drakar. Att dräpa en drake i drömmen kan alltså även innebära att man övervinner sin fiende.

Drakar Och Svärd

D. Att drömma om eldsprutande drakar

Drömmar som innehåller eldsprutande drakar fungerar som en varning för att du måste mer försiktig med de saker som kommer ut ur din mun. Det kan finnas en möjlighet att du annars skadar andra, även om du inte har för avsikt att göra det. Den här typen av dröm innebär också att du måste kontrollera din passion inom dig för att komma vidare i ditt vakna liv. Om draken inte sprutar eld kan det betyda det att du ibland kritiserar dig själv.

E. Att drömma om att bli attackerad av en drake

En drake som attackerar dig i drömmen symboliserar din dolda oro. En anledning till att du har den här drömmen, kan vara att du för närvarande upplever problem i ditt vakna liv. Om du kämpar mot en attackerande drake betyder det att du kämpar för att kontrollera dina känslor och situationer i livet.

F. Att drömma om flygande drakar

Drömmar som innehåller flygande drakar är ett bra tecken. Detta innebär vanligtvis att efter svåra tider i livet kommer du att känna dig fulländad och nöjd. Att drömma om drakar som flyger visar också på att du går mot rätt riktning i ditt liv. Du kommer att börja uppnå mål som du sätter upp i ditt vakna liv.

G. Att drömma om att rida på en drake

Att drömma att man rider på en drake är en mycket vanlig dröm för människor. Det betyder att du vet hur du kan övervinna din inre rädsla och dina svårigheter i ditt vakna liv. Draken i dina drömmar kan representera dig eller andra människor i din närhet, så tänk efter noga när du analyserar drömmen djupare.


Lämna kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras

Vill du få uppdateringar från Dragon Cult Magazine? Registrera dig nedan för att få vårt nyhetsbrev.